Znalec, znalecký posudok, zoznam znalcov | Expresný posudok

Znalecký posudok expresne rýchlo!

Sme k vám najbližšie

Nájdete nás na celom území Slovenska

Znalecký posudok akceptovaný všetkými bankami

Znalecký posudok zabezpečený našou spoločnosťou je použiteľný pre všetky banky (finančné inštitúcie) na Slovensku

Už od 24 hodín

Doba dodania znaleckého posudku už od 24h po obhliadke nehnuteľnosti

Možnosť zabezpečenia kópie posudku

Možnosť zabezpečenia kópie znaleckého posudku pre opätovné použitie k žiadosti o úver

Skrátené určenie trhovej ceny

Určenie trhovej ceny nehnuteľností formou skrátených odborných posudkov
zoznam znalcov na celom Slovensku

zoznam znalcov na celom Slovensku

Nemusíte strácať čas hľadaním znalca, ktorý je vo vašom okolí. Máme znalcov na celom území Slovenska!
Pre všetky banky!

Pre všetky banky!

Znalecký posudok zabezpečený našou spoločnosťou je použiteľný pre všetky banky a finančné inštitúcie na Slovensku.
Znalecký posudok od 24 hodín!

Znalecký posudok od 24 hodín!

U nás získate znalecký posudok expresne rýchlo a to už od 24hodín po obhliadke nehnuteľnosti.

Okrem toho si u nás môžete zabezpečiť kópiu znaleckého posudku pre opätovné použitie k žiadosti o úver. Poradíme Vám aj v oblasti určenia trhovej ceny nehnuteľnosti formou skrátených odborných posudkov.

A ak ste už našim zákazníkom máme pre Vás pripravený vernostný program na základe ktorého získate nižšie ceny a množstvo iných výhod.

Na čo slúži znalecký posudok. Dajte si ho vypracovať u skúseného znalca.Znalecký posudok je dokument, ktorý je výsledkom špecializovanej odbornej činnosti znalca v zmysle zákona 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov. Pri jeho vypracovaní musia byť dodržané príslušné zákony a vyhlášky. Vypracovať ho môže jedine odborník – expert, zapísaný v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Tento zoznam znalcov je teda vedený štátnymi orgánmi.


Znalec je zárukou toho, že podklady, ostatné skutočnosti a z nich plynúce závery uvedené v znaleckom posudku, boli preskúmané na skutočne odbornej úrovni. Znalcom sa totiž môže stať iba osoba, ktorá preukáže mnohoročnú prax v danom odbore, celoživotne sa vzdeláva a zloží odborné skúšky. Znalcom môže byť aj právnická osoba (označuje sa ako znalecká organizácia alebo znalecký ústav), vtedy musí združovať aspoň troch znalcov - fyzické osoby.

Naša spoločnosť disponuje jedine znalcami s dlhoročnou praxou a výsledkami v oblasti ohodnocovania nehnuteľností. Navyše pôsobíme na celom území Slovenska, takže sa na nás môžete spoľahnúť takpovediac od Tatier k Dunaju.Znalecký posudok môžete využiť:

• v trestnom konaní • v občianskoprávnom konaní • v obchodných vzťahoch

Máme bohaté skúsenosti so spracovávaním posudkov z odboru stavebníctva a najmä v prípadoch:

• nákupu, predaja a investovania do nehnuteľností
• majetkových vysporiadaní
• oceňovania za účelom úveru, leasingu, exekúcie, dražby, insolventného konania
• určenie výšky škôd pri poistných udalostiach, škôd spôsobených zamestnancom, obchodným partnerom ap.

Znalecký posudok od Vás často vyžadujú:

• súdy • bankové inštitúcie • finančný úrad • obecné a krajské úrady • advokáti a notári • exekútori, insolvenční správcovia a likvidátori

V znaleckom posudku bežne nájdete:

• popis predmetnej nehnuteľnosti • výpočty požadovanými metódami • analýzu trhu • záverečnú sumarizáciu • povinné prílohy • znaleckú doložku znalca • podpis • pečiatku

Znalec vo vašom meste.

Pre zabezpečenie znaleckého posudku nás neváhajte kontaktovať, alebo priamo v menu "Kontakt" si vyberte Váš región a kontaktujte niektorú z našich pobočiek.

Alebo si vyberte znalca podľa kraja priamo tu: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Prešov.

Kontaktujte nás
close slider

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Typ a adresa nehnuteľnosti (povinné)

Vaša správa


error: Obsah je chránený