Naše služby

Naše služby
5 (100%) 2 votes

Vypracovávanie znaleckých posudkov

 

 1. Zabezpečovanie znaleckých posudkov uznávanými slovenskými znalcami
  • ohodnotenie nehnuteľností
  • ohodnotenie hnuteľného majetku
  • ohodnotenie podniku ako celku alebo časti podniku, obchodných podielov
 2. Zabezpečenie stanovenia aktuálnej/reálnej hodnoty nehnuteľnosti (akceptovanej bankou pri úverovaní)
  • kúpa/predaj nehnuteľnosti je dôležitým životným krokom a vzhľadom na výšku finančnej čiastky, tiež veľmi obtiažnym rozhodnutím
  • preverenie nehnuteľnosti nezávislým odborníkom vám rozhodnutie uľahčí
  • neplaťte za nehnuteľnosť viac, než skutočne stojí
 3. Zabezpečenie Expertízneho ohodnotenia nehnuteľnosti pre účel dedičského konania.
  • ide o určenie trhovej ceny nehnuteľností pre účel dedičského konania formou skrátených odborných posudkov. Oceníte časovú promptnosť a značné ušetrenie finančných prostriedkov, ktoré by ste inak vynaložili na vypracovanie kompletného znaleckého posudku.
 4. Zabezpečenie Supervízie znaleckých posudkov
  • certifikácia – overovanie správnosti stanovenia trhovej ceny nehnuteľností u ohodnotení vypracovaných inými osobami, certifikovanie znaleckých posudkov

____________________________________________________________________________________________

Pozrite tiež:

Comments are closed