Znalci a znalecké posudky nehnuteľností

 

S pojmami znalecký posudok, znalec či zoznam znalcov sa stretla pravdepodobne väčšina z nás. Obzvlášť v prípade, ak sme kupovali nehnuteľnosť a potrebovali financovanie prostredníctvom niektorej z komerčných bánk.

Vieme ale naozaj, čo je znalecký posudok nehnuteľnosti, na čo všetko môže slúžiť, kto má oprávnenie ho vypracovať a kedy je potrebný?

Znalecký posudok neurčuje cenu nehnuteľnosti.

Všeobecne možno povedať, že znalecké posudky sú najkvalitnejšou formou stanovenia hodnoty nehnuteľnosti. Okrem stanovenia všeobecnej hodnoty slúžia tiež na zdokumentovanie aktuálneho technického stavu predmetnej nehnuteľnosti. Znalecký posudok neurčuje cenu predávanej nehnuteľnosti. Tá je stanovená dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim, avšak znalcom stanovená hodnota nehnuteľnosti v správne vypracovanom znaleckom posudku by sa trhovej cene nehnuteľnosti mala podobať.

Zoznam znalcov podľa odborov a odvetví

Zoznam znalcov je verejná listina, ktorú vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Sú v ňom zapísaní všetci znalci s oprávnením vykonávať znaleckú činnosť. Zároveň obsahuje aj informácie o jednotlivých znalcoch, vrátane prípadných, im udelených, sankcií, pozastavenia činnosti znalcovi či jeho vyškrtnutia zo zoznamu. Znalci sú v zozname znalcov zapísaní podľa odborov a odvetví. Medzi odvetvia sa radia napríklad: odhad hodnoty nehnuteľností; oceňovanie a hodnotenie podnikov; odhad hodnoty cestných vozidiel; odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy. Odbormi sú okrem iných: stavebníctvo; ekonomika a riadenie podnikov; poľnohospodárstvo; doprava cestná; strojárstvo. Znalecké posudky na dom, byt, pozemok, rozostavanú stavbu a podobne patria do odboru stavebníctvo a odvetvia odhad hodnoty nehnuteľnosti. U fyzických osôb sú najžiadanejšími práve znalecké posudky v spomínanom odbore a odvetví.

znalec, znalecky posudok,

Znalecký posudok do troch dní? Aj to je možné.

Na internete je možné nájsť viacero spoločností, ktoré ponúkajú expresné vypracovanie znaleckého posudku. Vybrali sme tri znalecké portály s ponukami online znaleckých posudkov. Na stránkach www.expresnyposudok.sk sme sa dočítali, že znalecký posudok vypracujú už do 24 h od obhliadky nehnuteľnosti. Takmer celá komunikácia prebieha elektronicky alebo telefonicky, znalcov majú na celom území SR vo všetkých odvetviach a odboroch. Je to pravdepodobne najväčšia spoločnosť zaoberajúca sa znaleckou činnosťou na Slovensku.

Tím profesionálnych znalcov združuje tiež www.zoznam-znalcov.sk. Sľubuje vypracovanie znaleckého posudku do 72 hodín, taktiež na celom území SR. Disponujú znalcami s oprávnením na znaleckú činnosť pre všetky odbory a odvetvia. V prípade, že sa rozhodnete využiť služby tejto spoločnosti, máte možnosť získať výhody na základe vernostného programu.

Vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť na celom území SR do 4 dní od obhliadky nehnuteľnosti sľubujú na www.dobryznalec.sk. Trhovú cenu nehnuteľnosti vedia určiť formou zredukovaných, ale zaručených odborných posudkov. Špecializujú sa na znaleckú činnosť v odbore stavebníctvo a v odvetví odhad hodnoty nehnuteľností.

znalec, znalecky posudok,

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 149 Priemer: 4.7]

Ako si vybrať súdneho znalca?

znalec, znalecky posudok, hypoteka

 

Rad právnych predpisov, ktoré vyžadujú stanovisko odborníkov je veľmi veľký a v mnohých prípadoch je nutné mať skúsenosti v určitých oblastiach (napr. v oblasti stavebníctva, elektrotechniky alebo ekonómie).

Z tohto dôvodu sú súdni znalci členení do rôznych oddelení a odborov v rámci odvetvia.

Napríklad ekonomickí súdni znalci sú rozdelení do dvoch oddelení – „Ekonómia a manažment“ a „Ekonómia a riadenie podniku“.

V odbore ekonómie a manažmentu sú znalci (jednotlivci, znalecké organizácie a znalecké ústavy), rozdelení do 4 sektorov – „účtovníctva a daní“ (napr. vyhodnotenie dodržiavania daňových a účtovných zákonov), „Ľudské zdroje a mzdy“, „Kontroling“ (výpočet škôd a ušlého zisku) a „Financie“ (stanovenie hodnoty cenných papierov, atď). Ekonomika priemyslu a podnikového manažmentu je rozdelená do dvoch sektorov – „oceňovanie podnikov“ a „oceňovanie lesov“.

Keď si vyberáte konkrétneho znalca (či už fyzické osoby alebo znalecké organizácie), je potrebné vedieť, za akým účelom podnikateľ potrebuje daný posudok. Ak chcete určiť hodnotu vozidla mali by ste kontaktovať odborníka v odbore „Odhad hodnoty cestných vozidiel“, v prípade, že je potrebné skontrolovať hodnotu pozemku by ste mali využiť odborníka v odbore „Odhad hodnoty realít „a tak ďalej. Určovanie hodnoty podniku alebo jeho časti môžu podľa zákona určovať iba znalecké organizácie a znalecké ústavy (právnické subjekty) zapísané v odvetví „Oceňovanie a hodnotenie obchodných podnikov. “

znalec, znalecky posudok, hypoteka

Rad rôznych odborov a odvetví môže viesť fyzické osoby a podnikateľov k nedorozumeniam. Zvyčajne je teda dobrý kontakt s požiadavkou na vykonanie znaleckého posudku na niektorú zo znaleckých organizácií. Takáto organizácia združuje rad odborníkov z rôznych odborov a odvetví, ktorí majú skúsenosti, môže ponúknuť komplexné poradenstvo a služby.

Ak nepotrebujete znalecký posudok na konkrétne právne kroky (napríklad budete chcieť poznať hodnotu svojho podniku len na interné použitie), súdny znalci Vám môžu vypracovať aj iný dokument, ako je znalecký posudok (názov tohto dokumentu môže byť v tomto prípade „odborné stanovisko“). Expert v takejto situácií nemusí striktne dodržiavať všetky zákony a predpisy, ale to napriek všetkému nebude mať žiaden vplyv na odborné aspekty finálneho dokumentu. V konečnom dôsledku môže byť táto voľba pre klienta o trochu lacnejšia, ako oficiálny znalecký posudok. Tento dokument, ale nemôže byť použitý namiesto znaleckého posudku pri právnych konaniach.

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 123 Priemer: 4.7]