Ako si vybrať súdneho znalca?

znalec, znalecky posudok, hypoteka

 

Rad právnych predpisov, ktoré vyžadujú stanovisko odborníkov je veľmi veľký a v mnohých prípadoch je nutné mať skúsenosti v určitých oblastiach (napr. v oblasti stavebníctva, elektrotechniky alebo ekonómie).

Z tohto dôvodu sú súdni znalci členení do rôznych oddelení a odborov v rámci odvetvia.

Napríklad ekonomickí súdni znalci sú rozdelení do dvoch oddelení – „Ekonómia a manažment“ a „Ekonómia a riadenie podniku“.

V odbore ekonómie a manažmentu sú znalci (jednotlivci, znalecké organizácie a znalecké ústavy), rozdelení do 4 sektorov – „účtovníctva a daní“ (napr. vyhodnotenie dodržiavania daňových a účtovných zákonov), „Ľudské zdroje a mzdy“, „Kontroling“ (výpočet škôd a ušlého zisku) a „Financie“ (stanovenie hodnoty cenných papierov, atď). Ekonomika priemyslu a podnikového manažmentu je rozdelená do dvoch sektorov – „oceňovanie podnikov“ a „oceňovanie lesov“.

Keď si vyberáte konkrétneho znalca (či už fyzické osoby alebo znalecké organizácie), je potrebné vedieť, za akým účelom podnikateľ potrebuje daný posudok. Ak chcete určiť hodnotu vozidla mali by ste kontaktovať odborníka v odbore „Odhad hodnoty cestných vozidiel“, v prípade, že je potrebné skontrolovať hodnotu pozemku by ste mali využiť odborníka v odbore „Odhad hodnoty realít „a tak ďalej. Určovanie hodnoty podniku alebo jeho časti môžu podľa zákona určovať iba znalecké organizácie a znalecké ústavy (právnické subjekty) zapísané v odvetví „Oceňovanie a hodnotenie obchodných podnikov. “

znalec, znalecky posudok, hypoteka

Rad rôznych odborov a odvetví môže viesť fyzické osoby a podnikateľov k nedorozumeniam. Zvyčajne je teda dobrý kontakt s požiadavkou na vykonanie znaleckého posudku na niektorú zo znaleckých organizácií. Takáto organizácia združuje rad odborníkov z rôznych odborov a odvetví, ktorí majú skúsenosti, môže ponúknuť komplexné poradenstvo a služby.

Ak nepotrebujete znalecký posudok na konkrétne právne kroky (napríklad budete chcieť poznať hodnotu svojho podniku len na interné použitie), súdny znalci Vám môžu vypracovať aj iný dokument, ako je znalecký posudok (názov tohto dokumentu môže byť v tomto prípade „odborné stanovisko“). Expert v takejto situácií nemusí striktne dodržiavať všetky zákony a predpisy, ale to napriek všetkému nebude mať žiaden vplyv na odborné aspekty finálneho dokumentu. V konečnom dôsledku môže byť táto voľba pre klienta o trochu lacnejšia, ako oficiálny znalecký posudok. Tento dokument, ale nemôže byť použitý namiesto znaleckého posudku pri právnych konaniach.

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 123 Priemer: 4.7]
Bookmark the permalink.

Comments are closed.