Kontakt

* pole je povinné

Garantujeme vám…

  • VÝHODNÚ CENA NA TRHU
  • EFEKTIVITU
  • ODBORNOSŤ
  • PROFESIONALITU

Pretože…

  • aktívne spolupracujeme pri zabezpečovaní znaleckých posudkov so všetkými bankami a finančnými inštitúciami
  • všetky znalecké posudky spĺňajú požiadavky platnej legislatívy a metodiky
  • všetky znalecké posudky spĺňajú požiadavky všetkých bánk na ohodnotenie nehnuteľnosti
  • každý znalec našej spoločnosti je zapísaný v zozname znalcov MS SR, odbor stavebníctvo, odvetvie ohodnocovanie nehnuteľností
  • každý znalec našej spoločnosti je profesionál a má rozsiahle skúsenosti oblasti ohodnocovania nehnuteľností

___________________________________________________________________________________

Pozrite tiež:

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 3491 Priemer: 4.7]