Garancia

 

znalecky posudok, znalec

  • VÝHODNÁ CENA NA TRHU
  • EFEKTIVITA
  • ODBORNOSŤ
  • PROFESIONALITA

Pretože…

  • aktívne spolupracujeme pri zabezpečovaní znaleckých posudkov so všetkými bankami a finančnými inštitúciami
  • všetky znalecké posudky spĺňajú požiadavky platnej legislatívy a metodiky
  • všetky znalecké posudky spĺňajú požiadavky všetkých bánk na ohodnotenie nehnuteľnosti
  • každý znalec našej spoločnosti je zapísaný v zozname znalcov MS SR, odbor stavebníctvo, odvetvie ohodnocovanie nehnuteľností
  • každý znalec našej spoločnosti je profesionál a má rozsiahle skúsenosti oblasti ohodnocovania nehnuteľností

____________________________________________________________________________________________

Pozrite tiež:

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 119 Priemer: 4.7]

Comments are closed.