znalec / znalci POBOČKY NITRA vypracovávajú znalecké posudky v týchto okresoch:  KOMÁRNO, LEVICE, NITRA, NOVÉ ZÁMKY, ŠAĽA, TOPOĽČANY, ZLATÉ MORAVCE

Infolinka:        +421 (0)37 202 87 80
Mobl:              +421 948 958 068
Email:             info@expresnyposudok.sk
Máte otázky, pripomienky alebo návrhy na zlepšenie? Zavolajte nám na Infolinku espresnyposudok.sk +421 (0)37 202 87 80 od 7:00 do 20:00 alebo nám ich pošlite na info@expresnyposudok.sk,  resp. použite kontaktný formulár nižšie. My sa vám obratom ozveme s riešením. Ďakujeme!

Potrebujete rýchlo cenovú ponuku?

Stačí odoslať dopytový formulár a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Alebo nám zavolajte 0948 958 068 a my zodpovieme všetky Vaše otázky.

* pole je povinné

Kto je znalec v Nitre? 

Pri vypracovaní znaleckého posudku je nevyhnutné mať na zreteli presnosť, objektivitu a odbornosť. V tomto procese zohráva kľúčovú úlohu znalec Nitra, ktorý svojimi znalosťami a skúsenosťami dokáže poskytnúť detailný a komplexný pohľad na danú problematiku. Jeho schopnosť analyzovať a interpretovať dôležité informácie a faktory je neoceniteľná pri tvorbe dôveryhodného posudku. Okrem toho, disponuje odbornými znalosťami a poznatkami v konkrétnej oblasti, čo mu umožňuje poskytnúť objektívne stanovisko a odporúčania založené na faktických dôkazoch a expertíze. Svojím postavením a autoritou prispieva k dôveryhodnosti a relevancii celého posudku, čím sa stáva neoddeliteľnou súčasťou procesu rozhodovania a riešenia sporov. 

Znalecký posudok od skúseného odborníka 

Pri hodnotení hodnoty nehnuteľnosti je kľúčové mať po ruke spoľahlivého odborníka, ako je znalec nehnuteľnosti Nitra. Jeho bohaté skúsenosti a fundované znalosti v oblasti trhu s nehnuteľnosťami v regióne Nitra umožňujú poskytnúť detailné a presné posúdenie hodnoty danej nehnuteľnosti. Znalec nehnuteľnosti v Nitre neberie do úvahy len povrchové aspekty, ale preniká hlbšie do mnohých faktorov, ktoré ovplyvňujú hodnotu nehnuteľnosti, ako sú lokalita, stav budovy, trhové trendy a ďalšie. Jeho posudok poskytuje klientom dôležité informácie a odporúčania, na základe ktorých môžu robiť informované rozhodnutia týkajúce sa ich investícií alebo transakcií s nehnuteľnosťami. 

Znalecký posudok od odborníka na cenu nebytových priestorov 

Získanie znaleckého posudku od kvalifikovaného a skúseného znalca ceny nehnuteľností v Nitre je kľúčové pre každého majiteľa nehnuteľnosti, ktorý chce mať presnú predstavu o hodnote svojho majetku. Tento posudok nie je len statickým ohodnotením, ale komplexnou analýzou, ktorá zahŕňa porovnanie s podobnými nehnuteľnosťami v danom regióne, zhodnotenie stavu nehnuteľnosti, aktuálny stav trhu a ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú jej cenu. Znalec ceny nehnuteľností v Nitre svojimi odbornými znalosťami a metodikou posudku poskytuje klientovi dôverhodné informácie, ktoré mu umožňujú robiť informované rozhodnutia ohľadom predaja, kúpy alebo investícií do nehnuteľností. 

Odhad hodnoty nehnuteľnosti  

Pri stanovení spravodlivej ceny nehnuteľnosti je dôležité mať po ruke spoľahlivého odborníka, ako je odhadca nehnuteľností v Nitrianskom regióne. Jeho precízne metódy a rozsiahla znalosť trhu s nehnuteľnosťami v Nitre mu umožňujú poskytnúť fundované posúdenie hodnoty daného majetku. Odhadca nehnuteľností nezabúda na žiadny detail a pri tvorbe posudku zohľadňuje široké spektrum faktorov, ako sú lokalita, stav budovy, trhové trendy a ďalšie. Jeho posudok je neoceniteľným nástrojom pre klientov, ktorí hľadajú objektívne zhodnotenie hodnoty svojej nehnuteľnosti pri rozhodovaní o predaji, kúpe alebo iných investičných aktivitách. 

Poloha a lokalita je najdôležitejší faktor pri určení hodnoty nehnuteľnosti. Platí to aj pre Nitru.

Ak sa pýtate, ako banka hodnotí vašu žiadosť o hypotéku vedzte, že pri hodnote nehnuteľnosti a výške úveru vychádza najmä z lokality, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Lepšia lokalita znamená väčší úspech pri získaní hypotéky.

Znalecký posudok jednoznačne zreálni hodnotu predávanej nehnuteľnosti. Pre banku je to dokument, na základe ktorého vychádza pri posudzovaní žiadosti o výšku hypotéky.

Platí, že ak chcete čo najlepší znalecký posudok, vyberajte si nehnuteľnosť v dobrej lokalite a vyberajte si overených znalcov a v tejto súvislosti ste na dobrej adrese u nás. Vypracujeme Vám znalecký posudok aj pre Chrenovú, Klokočinu a ďalšie mestské časti mesta Nitra podľa Vašej potreby.

Proces ohodnocovania vykonáva ako odbornú činnosť znalec (súdny znalec) v odbore Stavebníctvo a v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností. Naše služby ponúkame vo všetkých krajských mestách SR. Vyhotovíme Vám znalecký posudok na byt, rodinný dom, pozemok, priemyselné stavby, sklady a iné nehnuteľnosti.

Takýto dokument v odvetví „Odhad hodnoty nehnuteľností“ slúži na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a zároveň predstavuje doklad o stave nehnuteľnosti k určitému dátumu (napr. pri kúpe bytu).

Posudok sa vypracováva pre konkrétny účel (právny úkon).  Každý účel má svoje špecifiká, ktoré sa musia rešpektovať. Medzi bežné účely znaleckých posudkov patria napr.:

 • dedičské konanie
 • záložné právo (napr. pre hypotekárny úver v banke)
 • prevod nehnuteľnosti
 • nepeňažný vklad do spoločnosti
 • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • nájom pozemkov
 • ohodnotenie zložiek podnikov
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu a prejazdu a pod.)
 • iné (exekúcia nehnuteľnosti, atď..).

Ako znalci stanovujeme hodnotu rôznych nehnuteľností:

 • rodinné domy, chaty, chalupy
 • pozemky podľa charakteru
 • byty a nebytové priestory
 • stavby a rozostavané stavby (jednoduché a drobné stavby, administratívne a obchodné budovy, výrobné haly, skladovacie haly,..)
 • areály (výrobné, poľnohospodárske,..), prevádzkové a administratívne budovy, haly a pod.
 • príslušenstvo budov (oplotenie, prípojky inžinierskych sietí,..).