Potrebujete rýchlo cenovú ponuku?

Stačí odoslať dopytový formulár a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Alebo nám zavolajte 0948 958 068 a my zodpovieme všetky Vaše otázky.

* pole je povinné

Sme nezávislá právnická osoba, vykonávajúca organizačnú činnosť v sektore stanovovania trhovej ceny nehnuteľností, hnuteľného majetku a podnikov.

Cieľom spoločnosti je zabezpečiť našim klientom a partnerom KOMFORTNÝ a EFEKTÍVNY spôsob využitia komplexných služieb v oblasti ohodnocovania.

V súčasnosti pôsobíme na celom území Slovenskej republiky.

Činnosť spoločnosti je zameraná na zabezpečovanie znaleckých posudkov pre právnické a fyzické osoby za účelom:

 • prevod nehnuteľnosti,
 • záložné právo (napr. pre hypotekárny úver v banke),
 • bankové úvery
 • poisťovacie zmluvy,
 • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností,
 • dedičské konanie,
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), vysporiadanie podielového spoluvlastníctva,
 • riešenia súdnych sporov, mimosúdne dohody, konkurzy, exekúcie a dobrovoľné dražby
 • transformácie (napríklad akvizície, zlúčenie, splynutie právnických osôb),
 • zvyšovanie základného imania, resp. delenie spoločnosti
 • nepeňažné vklady do spoločnosti

expresny posudok, znalec, znalecky posudok

Znalecké posudky zabezpečujeme hlavne v odboroch:

 • Stavebníctvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Ekonomika a riadenie podnikov
 • Doprava cestná
 • Strojárstvo
 • Elektrotechnika
 • Bytové zariadenie
 • Textílie
 • *Ostatné odvetvia

Znalecké posudky zabezpečujeme hlavne v odvetviach:

 • Odhad hodnoty nehnuteľností
 • Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy
 • Oceňovanie a hodnotenie podnikov
 • Odhad škôd poľnohospodárskej pôdy
 • Odhad hodnoty cestných vozidiel
 • Nehody v cestnej doprave
 • Odhad hodnoty strojových zariadení
 • Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
 • Nábytok (sektorový a kancelársky)
 • Bytové doplnky
 • Výrobky z textílií
 • * Ostatné odvetvia

 

Všetci Znalci našej spoločnosti sú profesionáli s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti ohodnocovania

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 20773 Priemer: 2.6]