znalec / znalci POBOČKY TRENČÍN vypracovávajú znalecké posudky v týchto okresoch: BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, ILAVA, MYJAVA, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, PARTIZÁNSKE, POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRIEVIDZA, PÚCHOV, TRENČÍN

Infolinka:        +421 (0)32 202 87 80
Mobl:              +421 948 958 068
Email:             info@expresnyposudok.sk
Máte otázky, pripomienky alebo návrhy na zlepšenie? Zavolajte nám na Infolinku espresnyposudok.sk +421 (0)32 202 87 80 od 7:00 do 20:00 alebo nám ich pošlite na info@expresnyposudok.sk,  resp. použite kontaktný formulár nižšie. My sa vám obratom ozveme s riešením. Ďakujeme!

Potrebujete rýchlo cenovú ponuku?

Stačí odoslať dopytový formulár a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Alebo nám zavolajte 0948 958 068 a my zodpovieme všetky Vaše otázky.

* pole je povinné

Objektívne stanovenie hodnoty nehnuteľností v Trenčíne  

Pri zhodnocovaní hodnoty nehnuteľností v meste Trenčín je kľúčové mať po ruke spoľahlivého odborníka, ako je znalec Trenčín. Jeho odbornosť a znalosť miestneho trhu mu umožňujú poskytnúť klientom presné a objektívne posúdenie hodnoty ich majetku. Znalec v Trenčíne v procese posudzovania zohľadňuje rôzne faktory, ako je poloha nehnuteľnosti, stav budovy, miestne trhové trendy a ďalšie relevantné aspekty. Jeho posudok je dôležitým nástrojom pre klientov, ktorí sa zaoberajú kúpou, predajom alebo investovaním do nehnuteľností v tomto regióne. Svojou odbornosťou a dôkladným prístupom prispieva k transparentnosti a úspechu v oblasti nehnuteľností. 

Expertíza v hodnotení nehnuteľností v Trenčíne 

Pri stanovení hodnoty nehnuteľností v meste Trenčín je rozhodujúce mať spoľahlivého odborníka, ako je znalec nehnuteľnosti v Trenčíne. S hlbokou znalosťou miestneho trhu a bohatými skúsenosťami v oblasti nehnuteľností, znalec nehnuteľnosti v Trenčianskom kraji poskytuje klientom presné a objektívne posúdenie hodnoty ich majetku. Jeho odborné hodnotenie zohľadňuje rôzne faktory, ako je poloha nehnuteľnosti, stav budovy, miestne trhové trendy a ďalšie relevantné aspekty. Jeho posudok je nevyhnutným nástrojom pre klientov, ktorí sa zaoberajú kúpou, predajom alebo investovaním do nehnuteľností v tomto regióne. Svojou expertízou a dôkladným prístupom prispieva k transparentnosti a úspechu v oblasti nehnuteľností. 

Presné stanovenie hodnoty nehnuteľností v Trenčíne 

Pri určovaní spravodlivej ceny nehnuteľností v Trenčíne je nevyhnutné mať po ruke spoľahlivého odborníka, ako je znalec ceny nehnuteľností v Trenčíne. Jeho odborné znalosti a skúsenosti s miestnym trhom mu umožňujú poskytnúť klientom presné a objektívne stanovenie hodnoty ich majetku. Znalec ceny nehnuteľností pri svojej práci zohľadňuje rôzne faktory, ako je poloha nehnuteľnosti, stav budovy, miestne trhové trendy a ďalšie relevantné aspekty. Jeho posudok je nevyhnutným nástrojom pre klientov, ktorí sa zaoberajú kúpou, predajom alebo investovaním do nehnuteľností v tomto regióne. Svojou expertízou a dôkladným prístupom prispieva k transparentnosti a úspechu v oblasti nehnuteľností.  

Hodnotenie hodnoty nehnuteľností v Trenčíne 

Pri určovaní spravodlivej hodnoty nehnuteľností v Trenčíne je dôležité mať k dispozícii spoľahlivého odborníka, ako je odhadca nehnuteľností v Trenčíne. Jeho hlboké znalosti a skúsenosti s miestnym trhom mu umožňujú poskytnúť klientom presné a objektívne posúdenie hodnoty ich majetku. Odhadca nehnuteľností v TN pri svojej práci zohľadňuje rôzne faktory, ako je poloha nehnuteľnosti, stav budovy, miestne trhové trendy a ďalšie relevantné aspekty. Jeho posudok je dôležitým nástrojom pre klientov, ktorí sa zaoberajú kúpou, predajom alebo investovaním do nehnuteľností v tomto regióne. Svojou expertízou a dôkladným prístupom prispieva k transparentnosti a úspechu v oblasti nehnuteľností. 

Znalecký posudok pre ktorúkoľvek mestskú časť v Trenčíne

Plánujete vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nachádzate sa v dedičskom konaní, chcete si v najbližšej dobe vziať hypotéku či úver zabezpečený nehnuteľnosťou alebo potrebujete zapísať rozostavanú stavbu do katastra nehnuteľností?

Vo všetkých prípadoch sa bude od vás požadovať predloženie znaleckého posudku nehnuteľností. Pri rozvode a dedičskom konaní budete potrebovať znalecký posudok za účelom vysporiadania majetku a pri žiadosti o hypotéku či úver je predloženie posudku nutné z dôvodu stanovenia výšky úveru a zriadenia záložného práva.

Hodnota nehnuteľnosti patrí medzi najdôležitejšie faktory, ktoré majú vplyv na objem schváleného úveru. Naši znalci Vám vypracujú znalecký posudok za účelom poskytnutia hypotekárneho úveru alebo v ďalších prípadoch nevyhnutného ohodnotenia nehnuteľnosti. Znalci, spolupracujúci s našou spoločnosťou, sú zapísaní na zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, konkrétne v odbore Stavebníctvo a v nájdete ich v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností s prideleným evidenčným číslom.

Aké podklady sú potrebné na vypracovanie znaleckého posudku?

Na to, aby mohol znalec odviesť svoju prácu, bude potrebovať okrem sprístupnenia nehnuteľnosti za účelom obhliadky aj niekoľko podkladov, ktoré sa líšia od typu oceňovanej nehnuteľnosti.

Pre ocenenie bytu je potrebné dodať:

  • list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace
  • kópia z katastrálnej mapy
  • pôdorys bytu
  • doklad o nadobudnutí bytu (doložiť ho môžete kúpnou zmluvou, osvedčením o dedičstve a pod.)
  • doklad o veku (na základe potvrdenia od správcu domu)

Pre ocenenie rodinného domu (chaty):

  • list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace
  • kópia z katastrálnej mapy
  • ak sa jedná o rozostavanú stavbu, tak aj geometrický plán
  • doklad o veku (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie)
  • projektová dokumentácia

Nechajte si vypracovať kvalitný znalecký posudok priamo od nás. Na mestskej časti záleží. Poloha a lokalita je najdôležitejší faktor pri určení hodnoty nehnuteľnosti.

Spracujeme znalecké posudky všetkých mestských častí Trenčína: Stred, Sever, Západ aj Juh.