Infolinka:        +421 (0)2 800 287 80
Mobil:             +421 948 958 068
Email:             info@expresnyposudok.sk
Máte otázky, pripomienky alebo návrhy na zlepšenie? Zavolajte nám na Infolinku expresnyposudok.sk +421 (0)2 800 287 80        od 7:00 do 20:00 alebo nám ich pošlite na info@expresnyposudok.sk,  resp. použite kontaktný formulár nižšie. My sa vám obratom ozveme s riešením. Ďakujeme!

Kontakt


* pole je povinné

Centrála spoločnosti
espresnyposudok.sk
Copytrend, s.r.o
Tomášikova 16550/3
SK-821 01 Bratislava
Slovenská republika
oceňovanie nehnuteľností, ohodnotenie nehnuteľností, odhad nehnuteľnosti, zoznam znalcov, znalecký posudok, znalecké posudky, znalec, znalci,
Odberné miesto – expresnyposudok.sk
Budova Doprastav, a.s – Drieňová 31, Bratislava – Ružinov
dostupnosť denne od 7:00 do 20:00
 zoznam znalcov, znalecký posudok, znalecké posudky, znalec, znalci
Fakturačná adresa:
Copytrend, s.r.o
Tomášikova 16550/3
SK-821 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 36 616 524
DIČ: 202 222 0904
DIČ DPH: SK 202 222 0904
Copytrend, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro vložka číslo: 41332/B
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 0631821016/ 0900; (Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s)
IBAN: SK34 0900 0000 0006 3182 1016
SWIFT: GIBASKBX

POBOČKA BRATISLAVA
znalec / znalci POBOČKY BRATISLAVA vypracovávajú znalecké posudky v týchto okresoch:

 • Bratislava I: Staré Mesto
 • Bratislava II: Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa
 • Bratislava III: Nové Mesto, Rača, Vajnory
 • Bratislava IV: Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica
 • Bratislava V: Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce
 • Malacky: Malacky, Stupava
 • Pezinok: Modra, Pezinok, Svätý Jur
 • Senec: Senec

 

Znalecký posudok pre ktorúkoľvek mestskú časť v Bratislave

Plánujete vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nachádzate sa v dedičskom konaní, chcete si v najbližšej dobe vziať hypotéku či úver zabezpečený nehnuteľnosťou alebo potrebujete zapísať rozostavanú stavbu do katastra nehnuteľností?

Vo všetkých prípadoch sa bude od vás požadovať predloženie znaleckého posudku nehnuteľností. Pri rozvode a dedičskom konaní budete potrebovať znalecký posudok za účelom vysporiadania majetku a pri žiadosti o hypotéku či úver je predloženie posudku nutné z dôvodu stanovenia výšky úveru a zriadenia záložného plánu.

Hodnota nehnuteľnosti patrí medzi najdôležitejšie faktory, ktoré majú vplyv na objem schváleného úveru. Naši znalci Vám vypracujú znalecký posudok za účelom poskytnutia hypotekárneho úveru alebo v ďalších prípadoch nevyhnutného ohodnotenia nehnuteľnosti. Znalci, spolupracujúci s našou spoločnosťou, sú zapísaní v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, konkrétne v odbore Stavebníctvo a v nájdete ich v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností s prideleným evidenčným číslom.

Aké podklady sú potrebné na vypracovanie znaleckého posudku?

Na to, aby mohol znalec odviesť svoju prácu, bude potrebovať okrem sprístupnenia nehnuteľnosti za účelom obhliadky aj niekoľko podkladov, ktoré sa líšia od typu oceňovanej nehnuteľnosti.

Pre ocenenie bytu je potrebné dodať:

 • list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace
 • kópia z katastrálnej mapy
 • pôdorys bytu
 • doklad o nadobudnutí bytu (doložiť ho môžete kúpnou zmluvou, osvedčením o dedičstve a pod.)
 • doklad o veku (na základe potvrdenia od správcu domu)

Pre ocenenie rodinného domu (chaty):

 • list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace
 • kópia z katastrálnej mapy
 • ak sa jedná o rozostavanú stavbu, tak aj geometrický plán
 • doklad o veku (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie)
 • projektová dokumentácia

Nechajte si vypracovať kvalitný znalecký posudok priamo od nás. Na mestskej časti záleží. Poloha a lokalita je najdôležitejší faktor pri určení hodnoty nehnuteľnosti.

Spracujeme znalecké posudky všetkých 20 katastrálnych území Bratislavy: Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Lamač, Nové Mesto, Ružinov, Vrakuňa, Rača, Vinohrady, Trnávka, Nivy, Vajnory, Karlova Ves, Dúbravka, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo.

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 6554 Priemer: 4.4]
Kontaktujte nás
close slider

Kontakt


* pole je povinné