Potrebujete rýchlo cenovú ponuku?

Stačí odoslať dopytový formulár a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Alebo nám zavolajte 0948 958 068 a my zodpovieme všetky Vaše otázky.

* pole je povinné

Pri kúpe, resp. refinancovaní nehnuteľnosti cez hypotekárny úver banka, okrem výnimiek, žiada znalecký posudok ako nevyhnutný dokument potrebný na vybavenie žiadosti.

Znalecký posudok si možno dať vypracovať akémukoľvek registrovanému znalcovi.

Nemáte čas a chuť veľa čítať?
Nečítajte a získajte najvýhodnejší znalecký posudok!

Vhodné je však vopred si zistiť, či banka akceptuje posudky konkrétneho znalca. Stáva sa totiž, že banka neakceptuje sumu, na ktorú je nehnuteľnosť na dodanom znaleckom posudku ohodnotená, alebo neuznáva posudok od konkrétneho znalca.

Banky tak robia vtedy, ak nemajú s daným znalcom dobré skúsenosti a dostali už od neho niekoľkokrát nadhodnotený znalecký posudok. Zistiť si teda, či banka nemá s vybraným znalcom problém, sa oplatí nielen z hľadiska ušetreného času (klient nezháňa nový posudok), ale aj z pohľadu ušetrených financií. Ak totiž posudok nie je vypracovaný v súlade s požiadavkami banky, banka môže žiadať vypracovanie nového. Cena za tento dokument sa teda výrazne predraží, ak ho dávate vypracovať dvakrát.

znalec, znalecky posudok, hypoteka, banka

„Banka akceptuje znalecké posudky vypracované znalcami, ktorí majú povolenú činnosť na vykonávanie odhadov hodnoty nehnuteľností,“
„Banka akceptuje znalecký posudok od akéhokoľvek znalca. Eviduje však znalcov, u ktorých boli v minulosti nedostatky a týchto svojim klientom neodporúča, v prípade, ak klient ešte nemá vyhotovený posudok,“
„Banka každý dodaný posudok hodnotí podľa svojich interných pravidiel. V potrebnom prípade klientovi oznámi, že napriek uvedenej cene na posudku akceptuje nižšiu hodnotu nehnuteľnosti,“
„Banka je viazaná vlastným ohodnotením a má právo stanoviť hodnotu nehnuteľnosti podľa vlastných interných pravidiel.

V prípade zistenia neakceptovateľného posudku, ktorý nie je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou, má právo takýto znalecký posudok odmietnuť,

„Banka na základe interných predpisov zhodnotí vypracovaný znalecký posudok a ak je interná cena vyššia alebo nižšia, na výpočet maximálnej výšky úveru použije svoju prehodnotenú hodnotu nehnuteľnosti. Znalecký posudok nevracia,“

Okrem vynaloženej sumy za posudok a akceptácie bankou, čo sa týka vyčíslenej odhadovanej ceny na posudku, si treba dať pozor aj na náležitosti tohto dokumentu

„Znalecký posudok slúži na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a tiež na zdokumentovanie aktuálneho technického stavu nehnuteľnosti. Vypracováva sa pre rôzne účely, to znamená pre každý účel má znalecký posudok isté špecifiká. Posudok platí vždy len pre daný účel, pre ktorý je zhotovený.“

Pozor si treba dať aj na dátumy. Znalecký posudok je platný pre dátum, v ktorom bol vyhotovený. Znamená to, že závery znaleckého posudku (v tomto prípade stanovená všeobecná hodnota) nie je možné použiť na preukázanie hodnoty nehnuteľností nekonečne dlho.

„Keďže faktorov, ktoré vplývajú na všeobecnú hodnotu, je veľa, nebude platnosť všeobecnej hodnoty a tým aj znaleckého posudku dlhá. Táto doba je skôr závislá od času, ktorý akceptuje inštitúcia, pre ktorej potreby je znalecký posudok vypracovaný.

Bežne sa táto doba pohybuje od jedného do troch rokov.“

Konkrétne požiadavky jednotlivých bánk môžete nájsť na ich www stránkach:

Zdroje