znalec / znalci POBOČKY PREŠOV vypracovávajú znalecké posudky v týchto okresoch: BARDEJOV, HUMENNÉ, KEŽMAROK, LEVOČA, MEDZILABORCE, POPRAD, PREŠOV, SABINOV, SNINA, STARÁ, ĽUBOVŇA, STROPKOV, SVIDNÍK, VRANOV NAD TOPĽOU

Infolinka:        +421 (0)51 202 87 80
Mobl:              +421 948 958 068
Email:             info@expresnyposudok.sk
Máte otázky, pripomienky alebo návrhy na zlepšenie? Zavolajte nám na Infolinku espresnyposudok.sk +421 (0)51 202 87 80 od 7:00 do 20:00 alebo nám ich pošlite na info@expresnyposudok.sk,  resp. použite kontaktný formulár nižšie. My sa vám obratom ozveme s riešením. Ďakujeme!

Potrebujete rýchlo cenovú ponuku?

Stačí odoslať dopytový formulár a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Alebo nám zavolajte 0948 958 068 a my zodpovieme všetky Vaše otázky.

* pole je povinné

Znalecký posudok a jeho význam v právnom procese 

Znalec Prečov je neoddeliteľnou súčasťou súdneho systému, poskytujúc dôležité odborné stanovisko vo veciach vyžadujúcich špecializované vedomosti. Jeho úlohou je nezávisle a objektívne zhodnotiť situáciu, poskytnúť odborný pohľad a prispieť k objasneniu otázok predložených súdom. Jeho posudok je často kľúčovým prvkom pri rozhodovaní v právnych sporoch, poskytujúc dôkazný materiál, na ktorom súdy zakladajú svoje rozhodnutia. Znalecký posudok od znalca z Prečova tak predstavuje nenahraditeľný nástroj v súdnych konaniach, zabezpečujúci spravodlivý a objektívny priebeh súdnych procesov. 

Znalecký posudok od znalca nehnuteľností v Prešove 

Znalecký posudok od znalca nehnuteľností v Prešove je nenahraditeľným nástrojom v rámci právneho procesu pri riešení otázok týkajúcich sa hodnoty, stavu alebo iných aspektov nehnuteľností. Jeho odborné stanovisko a analýza majetku sú kľúčové pre súdne rozhodnutia, najmä v prípadoch dedičstva, majetkových sporov alebo transakcií s nehnuteľnosťami. Znalecký posudok poskytuje komplexné a spoľahlivé informácie, ktoré pomáhajú súdom a stranám sporu pri spravodlivom a objektívnom riešení záležitostí týkajúcich sa nehnuteľností. 

Úloha a dôležitosť znaleckého posudku od znalca ceny nehnuteľností v Prešove 

Znalecký posudok od znalca ceny nehnuteľností v Prešove predstavuje zásadný nástroj pri určovaní hodnoty nehnuteľností v právnom procese, obzvlášť pri predaji, kúpe alebo dedičstve nehnuteľného majetku. Jeho odborné stanovisko a analýza trhových podmienok sú kritické pre stanovenie spravodlivej a realistickej ceny nehnuteľnosti. Znalecký posudok poskytuje súdom a zainteresovaným stranám dôveryhodné informácie, ktoré slúžia ako základ pre rozhodnutia a dohody týkajúce sa majetku, a tým prispieva k spravodlivému a transparentnému priebehu právnych konaní. 

Význam a úloha znaleckého posudku od odhadcu nehnuteľností v Prešove  

Znalecký posudok od odhadcu nehnuteľností v Prešove predstavuje kľúčový nástroj pri určovaní hodnoty nehnuteľného majetku v právnom procese. Jeho odborné stanovisko a analýza trhových podmienok sú neoddeliteľné pri rozhodovaní o cene nehnuteľnosti, najmä v prípadoch ako predaj, dedičstvo alebo spor o majetok. Znalecký posudok odhadcu nehnuteľností poskytuje objektívne a spoľahlivé informácie, ktoré sú dôležité pre súdne rozhodnutia a dohody medzi zúčastnenými stranami, zabezpečujúc spravodlivý a transparentný priebeh právnych konaní. 

Myslíte si, že cena nehnuteľnosti, ktorú plánujete v Prešove kúpiť alebo predať je vysoká alebo nízka?

Mnohé vám naznačí znalecký posudok. Kúpna cena je vždy vecou dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak však kúpu nehnuteľnosti financujete napr. cez hypotekárny úver, vašu banku bude zaujímať skutočná hodnota danej nehnuteľnosti.

Na rad prichádza znalec a jeho znalecký posudok, ktorý je pri hypotéke jednou z najdôležitejších podmienok získania a najmä určenia výšky úveru, ktorý vám je banka ochotná poskytnúť. Odborný znalecký posudok stanoví hodnotu nehnuteľnosti na základe výpočtu technickej hodnoty (stav nehnuteľnosti) a tiež všeobecnej hodnoty (poloha a lokalita).

Znalecký posudok má teda pre vás dve primárne úlohy – slúži ako podklad:

  1. pre banku pri výške hypotekárneho úveru
  2. pre zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľnosti

Poloha a lokalita je najdôležitejší faktor pri určení hodnoty nehnuteľnosti

Je rozdiel či sa predmetná nehnuteľnosť nachádza v centre Prešova alebo na sídlisku Sekčov. Rovnako je rozdiel či sa daná nehnuteľnosť nachádza v časti Rúrky, za Kalváriou, Šidlovec alebo Kúty. Je preto výhodné si ešte pred kúpou, hlavne pri náročnejších stavbách, prizvať stavebného odborníka, ktorý vie odhaliť možné nedokonalosti a stavebné chyby.

Hodnota nehnuteľnosti je ocenená ku dňu vypracovania znaleckého posudku. Znalecký posudok spred piatich rokov má pravdepodobne inú hodnotu ako znalecký posudok rovnakej nehnuteľnosti dnes.

Akú metódu využíva znalec pri určovaní hodnoty nehnuteľnosti?

Znalec nehnuteľnosti používa na stanovenie hodnoty zvyčajne jednu z troch metód. Vyberá ju na základe účelu znaleckého posudku.

  1. porovnávacia metóda– znalec určí hodnotu nehnuteľnosti v porovnaní s aktuálnou hodnotou podobných nehnuteľností v lokalite na základe preskúmateľných údajov. (podobná rozloha bytu, vybavenie bytu, vek a suma, za ktorú bola nehnuteľnosť predaná) Táto metóda má slabiny práve v neprístupnosti takýchto dát a zmlúv pre potreby vypracovania posudku.
  2. kombinovaná metóda– sa používa v prípade, ak má nehnuteľnosť schopnosť prinášať výnos. (napr. ju majiteľ ďalej prenajíma alebo v priestoroch sídla firma) 
  3. metóda polohovej diferenciácie– dá sa použiť na akúkoľvek nehnuteľnosť, pretože vychádza z jej technickej hodnoty. Pri nej znalec určí náklady, výnosy a mieru výnosnosti a čistý ročný výnos. Je to tak najpoužívanejšia metóda odhadu hodnoty nehnuteľnosti. Vychádza z viacerých kritérií ako je poloha bytu, lokalita, občianska vybavenosť a technický stav nehnuteľnosti (vek bytového domu, stav domu…)

Čo všetko obsahuje znalecký posudok?

Znalecký posudok obsahuje niekoľko dokumentov, ktoré napr. banka vyžaduje pri posúdení vašej žiadosti o hypotekárny úver a stanovenie maximálnej výšky úveru.

  • Samotný posudok obsahuje všeobecné údaje o vlastníkoch nehnuteľnosti, výpočet technickej hodnoty a stanovenie všeobecnej hodnoty. Konečná všeobecná hodnota nehnuteľnosti je finálna hodnota nehnuteľnosti.
  • Výpis z listu vlastníctva a informatívna kópia mapy z katastrálneho portálu
  • Nadobúdacie dokumenty aktuálnych majiteľov nehnuteľnosti(kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.)
  • Pôdorysný náčrt nehnuteľnosti s presnou výmerou
  • Fotografická dokumentácia nehnuteľnosti