znalec / znalci pobočky Košice vypracovávajú znalecké posudky v tychto okresoch: Gelnica, Košice, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov

Infolinka:         +421 (0)55 202 87 80
Mobl:               +421 948 958 068
E-mail:             info@expresnyposudok.sk
Máte otázky, pripomienky alebo návrhy na zlepšenie?  Zavolajte nám na Infolinku espresnyposudok.sk  +421 (0)55 202 87 80 od 7:00 do 20:00 Alebo nám ich pošlite na  info@expresnyposudok.sk ,  resp. použite kontaktný formulár nižšie. My sa vám obratom ozveme s riešením. Ďakujeme!

Potrebujete rýchlo cenovú ponuku?

Stačí odoslať dopytový formulár a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Alebo nám zavolajte 0948 958 068 a my zodpovieme všetky Vaše otázky.

* pole je povinné

Myslíte si, že cena nehnuteľnosti, ktorú plánujete v Košiciach kúpiť alebo predať je vysoká alebo nízka?

Mnohé vám naznačí znalecký posudok. Kúpna cena je vždy vecou dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak však kúpu nehnuteľnosti financujete napr. cez hypotekárny úver, vašu banku bude zaujímať skutočná hodnota danej nehnuteľnosti.

Na rad prichádza znalec a jeho znalecký posudok, ktorý je pri hypotéke jednou z najdôležitejších podmienok získania a najmä určenia výšky úveru, ktorý vám je banka ochotná poskytnúť. Odborný znalecký posudok stanoví hodnotu nehnuteľnosti na základe výpočtu technickej hodnoty (stav nehnuteľnosti) a tiež všeobecnej hodnoty (poloha a lokalita). Znalecký posudok môže vypracovať len znalec zapísaný v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

 

Znalecký posudok má teda pre vás dve primárne úlohy – slúži ako podklad:

  1. pre banku pri výške hypotekárneho úveru
  2. pre zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľnosti

 

Poloha a lokalita je najdôležitejší faktor pri určení hodnoty nehnuteľnosti

Je rozdiel či sa predmetná nehnuteľnosť nachádza na Pereši alebo na sídlisku Ťahanovce, Nad jazerom, KVP či na Luníku. Je preto výhodné si ešte pred kúpou, hlavne pri náročnejších stavbách, prizvať stavebného odborníka, ktorý vie odhaliť možné nedokonalosti a stavebné chyby. Hodnota nehnuteľnosti je ocenená ku dňu vypracovania znaleckého posudku.

 

Akú metódu využíva znalec pri určovaní hodnoty nehnuteľnosti?

Znalec nehnuteľnosti používa na stanovenie hodnoty zvyčajne jednu z troch metód. Vyberá ju na základe účelu znaleckého posudku.

  1. porovnávacia metóda– znalec určí hodnotu nehnuteľnosti v porovnaní s aktuálnou hodnotou podobných nehnuteľností v lokalite na základe preskúmateľných údajov. (podobná rozloha bytu, vybavenie bytu, vek a suma, za ktorú bola nehnuteľnosť predaná) Táto metóda má slabiny práve v neprístupnosti takýchto dát a zmlúv pre potreby vypracovania posudku.
  2. kombinovaná metóda– sa používa v prípade, ak má nehnuteľnosť schopnosť prinášať výnos. (napr. ju majiteľ ďalej prenajíma alebo v priestoroch sídla firma) 
  3. metóda polohovej diferenciácie– dá sa použiť na akúkoľvek nehnuteľnosť, pretože vychádza z jej technickej hodnoty. Pri nej znalec určí náklady, výnosy a mieru výnosnosti a čistý ročný výnos. Je to tak najpoužívanejšia metóda odhadu hodnoty nehnuteľnosti. Vychádza z viacerých kritérií ako je poloha bytu, lokalita, občianska vybavenosť a technický stav nehnuteľnosti (vek bytového domu, stav domu…)

 

Čo všetko obsahuje znalecký posudok?

Znalecký posudok obsahuje niekoľko dokumentov, ktoré napr. banka vyžaduje pri posúdení vašej žiadosti o hypotekárny úver a stanovenie maximálnej výšky úveru.

  • Samotný posudok obsahuje všeobecné údaje o vlastníkoch nehnuteľnosti, výpočet technickej hodnoty a stanovenie všeobecnej hodnoty. Konečná všeobecná hodnota nehnuteľnosti je finálna hodnota nehnuteľnosti.
  • Výpis z listu vlastníctva a informatívna kópia mapy z katastrálneho portálu.
  • Nadobúdacie dokumenty aktuálnych majiteľov nehnuteľnosti(kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.).
  • Pôdorysný náčrt nehnuteľnosti s presnou výmerou.
  • Fotografická dokumentácia nehnuteľnosti.

 

Aj Košičanom vypracujeme kvalitný znalecký posudok.

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 3520 Priemer: 4.7]