znalec / znalci POBOČKY TRNAVA vypracovávajú znalecké posudky v týchto okresoch: DUNAJSKÁ STREDA, GALANTA, HLOHOVEC, PIEŠŤANY, SENICA, SKALICA, TRNAVA

Infolinka:        +421 (0)33 202 87 80
Mobl:              +421 948 958 068
Email:             info@expresnyposudok.sk
Máte otázky, pripomienky alebo návrhy na zlepšenie? Zavolajte nám na Infolinku espresnyposudok.sk +421 (0)33 202 87 80 od 7:00 do 20:00 alebo nám ich pošlite na info@expresnyposudok.sk,  resp. použite kontaktný formulár nižšie. My sa vám obratom ozveme s riešením. Ďakujeme!

Potrebujete rýchlo cenovú ponuku?

Stačí odoslať dopytový formulár a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Alebo nám zavolajte 0948 958 068 a my zodpovieme všetky Vaše otázky.

* pole je povinné

Znalecký posudok nehnuteľnosti v Trnave 

Pri získavaní znaleckého posudku nehnuteľnosti v meste Trnava je kľúčové mať na zreteli miestne faktory a špecifiká, ktoré ovplyvňujú hodnotu nehnuteľnosti. Tento proces vyžaduje úzku spoluprácu s kvalifikovaným odborníkom, ako je znalec Trnava, ktorý má hlboké znalosti o trhu s nehnuteľnosťami v danom regióne. Jeho schopnosť analyzovať trhové podmienky, hodnotiť stav nehnuteľnosti a identifikovať relevatné faktory, ktoré ovplyvňujú jej hodnotu, je neoceniteľná pre klientov, ktorí sa zaoberajú predajom, kúpou alebo investíciami do nehnuteľností v Trnave. Znalecký posudok od odborníka poskytuje klientom dôveryhodné informácie a odporúčania, ktoré im pomáhajú urobiť informované rozhodnutia a dosiahnuť ich ciele v nehnuteľnostnej oblasti. 

Hodnotenie nehnuteľnosti v Trnave 

Pri stanovení hodnoty nehnuteľnosti v Trnave je kľúčové mať po ruke spoľahlivého odborníka, ako je znalec nehnuteľnosti v Trnave. Jeho detailná znalosť trhu s nehnuteľnosťami v tomto regióne a schopnosť analyzovať rôzne faktory ovplyvňujúce hodnotu majetku umožňuje poskytnúť klientom presný a objektívny posudok. Znalec nehnuteľnosti sa neobmedzuje len na povrchné hodnotenie, ale venuje sa aj špecifickým charakteristikám a trendom trhu v danej lokalite. Jeho posudok je dôležitým nástrojom pre klientov, ktorí hľadajú informácie a odporúčania pri kúpe, predaji alebo investíciách do nehnuteľností v Trnave. Svojimi odbornými znalosťami a skúsenosťami prispieva k transparentnosti a úspechu v nehnuteľnostnom sektore. 

Presný pohľad znalcov na cenu majetku 

Pri stanovení spravodlivej ceny nehnuteľnosti v Trnave je nevyhnutné mať na svojom tíme spoľahlivého odborníka, ako je znalec ceny nehnuteľností v Trnave. Jeho precízne analytické schopnosti a znalosť miestneho trhu mu umožňujú poskytnúť klientom dôveryhodný a objektívny posudok. Znalec ceny nehnuteľností v Trnavskom regióne pri svojej práci zohľadňuje rôzne faktory, ako sú poloha, stav nehnuteľnosti, miestne trhové trendy a ďalšie relevantné aspekty. Jeho posudok je neoceniteľným nástrojom pre klientov, ktorí hľadajú informácie a odporúčania pri kúpe, predaji alebo investíciách do nehnuteľností v tomto regióne. Svojou expertízou prispieva k transparentnosti a presnosti pri stanovení hodnoty majetku, čím pomáha klientom dosiahnuť ich ciele v nehnuteľnostnom sektore. 

Odhad hodnoty nehnuteľností v Trnave 

Pri stanovení hodnoty nehnuteľností v Trnave je nevyhnutné mať po ruke spoľahlivého odborníka, ako je odhadca nehnuteľností v Trnave. Jeho široké skúsenosti a hlboká znalosť miestneho trhu mu umožňujú poskytnúť klientom presné a objektívne posúdenie hodnoty ich majetku. Odhadca nehnuteľností sa pri svojej práci zaoberá rôznymi aspektmi, ako sú poloha nehnuteľnosti, stav budovy, miestne trhové trendy a ďalšie dôležité faktory. Jeho posudok je dôležitým nástrojom pre klientov, ktorí hľadajú informácie a odporúčania pri kúpe, predaji alebo investíciách do nehnuteľností v tomto regióne. Svojou expertízou a spoľahlivosťou prispieva k transparentnosti a úspechu v nehnuteľnostnom sektore. 

Znalecký posudok pre Trnavu a okolie

Ak sa pýtate, ako banka hodnotí vašu žiadosť o hypotéku vedzte, že pri hodnote nehnuteľnosti a výške úveru vychádza najmä z lokality, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Lepšia lokalita znamená väčší úspech pri získaní hypotéky. Pre Trnavu a jej mestské časti Modranka, Družba, Na Hlinách, Tulipán a ďalšie to platí rovnako.

Znalecký posudok jednoznačne zreálni hodnotu predávanej nehnuteľnosti. Pre banku je to dokument, na základe ktorého vychádza pri posudzovaní žiadosti o výšku hypotéky.

Platí, že ak chcete čo najlepší znalecký posudok, vyberajte si nehnuteľnosť v dobrej lokalite a vyberajte si overených znalcov a v tejto súvislosti ste na dobrej adrese u nás.

Vypracujeme Vám znalecký posudok aj pre trnavské mestské časti, od severu až po juh.

Proces ohodnocovania vykonáva ako odbornú činnosť znalec (súdny znalec) v odbore Stavebníctvo a v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností. Naše služby ponúkame vo všetkých krajských mestách SR. Vyhotovíme Vám znalecký posudok na byt, rodinný dom, pozemok, priemyselné stavby, sklady a iné nehnuteľnosti.

Znalecký posudok v odvetví „Odhad hodnoty nehnuteľností“ slúži na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a zároveň predstavuje doklad o stave nehnuteľnosti k určitému dátumu (napr. pri kúpe bytu).

Znalecký posudok sa vypracováva pre konkrétny účel (právny úkon).  Každý účel má svoje špecifiká, ktoré sa musia rešpektovať. Medzi bežné účely znaleckých posudkov patria napr.:

 • dedičské konanie
 • záložné právo (napr. pre hypotekárny úver v banke)
 • prevod nehnuteľnosti
 • nepeňažný vklad do spoločnosti
 • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • nájom pozemkov
 • ohodnotenie zložiek podnikov
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu a prejazdu a pod.)
 • iné (exekúcia nehnuteľnosti, atď..).

Ako znalci stanovujeme hodnotu rôznych nehnuteľností:

 • rodinné domy, chaty, chalupy
 • pozemky podľa charakteru
 • byty a nebytové priestory
 • stavby a rozostavané stavby (jednoduché a drobné stavby, administratívne a obchodné budovy, výrobné haly, skladovacie haly,..)
 • areály (výrobné, poľnohospodárske,..), prevádzkové a administratívne budovy, haly a pod.
 • príslušenstvo budov (oplotenie, prípojky inžinierskych sietí,..).