znalec / znalci POBOČKY BANSKÁ BYSTRICA vypracovávajú znalecké posudky v týchto okresoch: BANSKÁ BYSTRICA, BANSKÁ ŠTIAVNICA, BREZNO, DETVA, KRUPINA, LUČENEC, POLTÁR, REVÚCA, RIMAVSKÁ, SOBOTA, VEĽKÝ KRTÍŠ, ZVOLEN, ŽARNOVICA, ŽIAR NAD HRONOM

Infolinka:        +421 (0)48 202 87 80
Mobl:              +421 948 958 068
Email:             info@expresnyposudok.sk
Máte otázky, pripomienky alebo návrhy na zlepšenie? Zavolajte nám na Infolinku espresnyposudok.sk +421 (0)48 202 87 80 od 7:00 do 20:00 alebo nám ich pošlite na info@expresnyposudok.sk,  resp. použite kontaktný formulár nižšie. My sa vám obratom ozveme s riešením. Ďakujeme!

Potrebujete rýchlo cenovú ponuku?

Stačí odoslať dopytový formulár a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Alebo nám zavolajte 0948 958 068 a my zodpovieme všetky Vaše otázky.

* pole je povinné

Význam a úloha znaleckého posudku od znalca Banskej Bystrice 

Znalecký posudok od znalca z Banskej Bystrice je neoddeliteľnou súčasťou súdneho procesu a rozhodovania v otázkach týkajúcich sa nehnuteľného majetku v tejto oblasti. Jeho odborné stanovisko a analytické schopnosti sú nevyhnutné pre objektívne určenie hodnoty nehnuteľností a poskytnutie relevantných informácií súdom a zainteresovaným stranám. Znalecký posudok Banská Bystrica zabezpečuje spravodlivý a transparentný priebeh právnych konaní a prispieva k dosiahnutiu dohôd a riešení vo veciach týkajúcich sa nehnuteľného majetku v tejto regióne. 

Význam a úloha znaleckého posudku od znalca nehnuteľností v Banskej Bystrici 

Znalecký posudok od znalca nehnuteľností v Banskej Bystrici je nenahraditeľným nástrojom v právnom procese pri rozhodovaní o otázkach týkajúcich sa nehnuteľného majetku v tomto regióne. Jeho odborné stanovisko a znalosť miestnych trhových podmienok poskytujú dôležité informácie pre spravodlivé a objektívne rozhodnutie súdu a zúčastnených strán. Znalecký posudok od znalca nehnuteľností v Banskej Bystrici zabezpečuje spravodlivý a transparentný priebeh právnych konaní a pomáha dosiahnuť dohody a riešenia v oblasti nehnuteľného majetku v tomto meste. 

Znalecký posudok od znalca ceny nehnuteľností v Banskej Bystrici 

Znalecký posudok od znalca ceny nehnuteľností v Banskej Bystrici predstavuje kritický nástroj pri určovaní hodnoty nehnuteľného majetku v tomto regióne. Jeho odborné stanovisko a analýza miestnych trhových podmienok sú nevyhnutné pre objektívne a spravodlivé rozhodnutie súdu a zúčastnených strán v oblasti nehnuteľností. Znalecký posudok poskytuje dôveryhodné informácie, ktoré sú kľúčové pre vyjednávanie, rozhodovanie a dosahovanie dohôd v súvislosti s nehnuteľným majetkom v Banskej Bystrici, a tak prispieva k transparentnému a objektívnemu priebehu právnych konaní. 

Význam znaleckého posudku od odhadcu nehnuteľností v Banskej Bystrici 

Znalecký posudok od odhadcu nehnuteľností v Banskej Bystrici je kľúčovým faktorom v právnych procesoch týkajúcich sa nehnuteľného majetku v tomto regióne. Jeho odborná expertíza a znalosť miestnych trhových podmienok sú kritické pre spravodlivé a objektívne stanovenie hodnoty nehnuteľností. Znalecký posudok odhadcu nehnuteľností poskytuje dôveryhodné a spoľahlivé informácie, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodovanie súdov a zúčastnených strán v otázkach ako predaj, dedičstvo alebo spor o majetok v Banskej Bystrici a okolí. Týmto spôsobom zabezpečuje transparentný a spravodlivý priebeh právnych konaní a pomáha dosiahnuť dohody a riešenia v súvislosti s nehnuteľným majetkom. 

Odhad hodnoty nehnuteľností aj v  Banskej Bystrici

Vítame Vás na stránke expresnyposudok.skktorá je venovaná ohodnocovaniu nehnuteľností. Proces ohodnocovania vykonáva ako odbornú činnosť znalec (súdny znalec) v odbore Stavebníctvo v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností. Naše služby ponúkame vo všetkých krajských mestách SR. Vyhotovíme Vám znalecký posudok na byt, rodinný dom, pozemok, priemyselné stavby, sklady a iné nehnuteľnosti.

Znalecký posudok v odvetví „Odhad hodnoty nehnuteľností“ slúži na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a zároveň predstavuje doklad o stave nehnuteľnosti k určitému dátumu (napr. pri kúpe bytu).

Znalecký posudok sa vypracováva pre konkrétny účel (právny úkon).  Každý účel má svoje špecifiká, ktoré sa musia rešpektovať. Medzi bežné účely patria napr.:

 • dedičské konanie
 • záložné právo (napr. pre hypotekárny úver v banke)
 • prevod nehnuteľnosti
 • nepeňažný vklad do spoločnosti
 • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • nájom pozemkov
 • ohodnotenie zložiek podnikov
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu a prejazdu a pod.)
 • iné (exekúcia nehnuteľnosti, atď..).

Ako znalci stanovujeme hodnotu rôznych nehnuteľností:

 • rodinné domy, chaty, chalupy
 • pozemky podľa charakteru
 • byty a nebytové priestory
 • stavby a rozostavané stavby (jednoduché a drobné stavby, administratívne a obchodné budovy, výrobné haly, skladovacie haly,..)
 • areály (výrobné, poľnohospodárske,..), prevádzkové a administratívne budovy, haly a pod.
 • príslušenstvo budov (oplotenie, prípojky inžinierskych sietí,..).

Pomôžeme Vám so znaleckým posudkom aj v Banskej Bystrici v lokalitách Iliaš, Jakub, Fončorda, Sásová a ďalšie.