Objednávka

Objednávka
5 (100%) 1 vote

[printicon align=“left“]

ZEFIN, s.r.o., Tomášikova 16550/3, Bratislava – Ružinov 821 01, Slovenská republika; IČO: 51 116 791
OBJEDNÁVKA

Objednávateľ
• meno, priezvisko (názov spoločnosti) objednávateľa: ………………………………………………………………………
• bydlisko (resp. sídlo spoločnosti): ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• číslo OP (resp.: IČO): …………………….. číslo účtu / banka: …………………………………………………………
• mobil: ………………………………………… email: ………………………………………………………………………….
• □ som nový zákazník / □ som zákazník
Objednávané služby:
□ zabezpečenie znaleckého posudku
□ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Identifikácia (typ a druh majetku)BYTRODINNÝ DOMNEHNUTEĽNOSTIINÝ MAJETOK

BYT RODINNÝ DOM NEHNUTEĽNOSTI INÝ MAJETOK
□ byt do 100 m2
□ byt nad 100 m2
□ iný byt …………..
□ dokončený
□ rozostavaný
□ 1 podlažný dom
□ počet podlaží = …..
□ stavebný pozemok
□ orná pôda
□ lesný pozemok
□ …………………………
□ ……………………
IDENTIFIKÁCIA / POPIS MAJETKU

adresa nehnuteľnosti / majetku: ……………………………………………………………………………………………………………..

súčasný majiteľ nehnuteľnosti / majetku: …………………………………………………………………………………………………
Vyberte si spôsob odovzdania/ doručenia
□ osobný odber

□ doručene poštou, 1.Trieda (7,10 €)

* Znalecký posudok je štandardne vypracovaný: 1x v písomnej forme + 1x CD.

Potvrdzujem, že som oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami
(http://copytrend.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/) spoločnosti Copytrend, s.r.o. a súhlasím s nimi:
□ áno
□ nie
V ……………………………………….., dňa ……………………………………….., Podpis ………………………………………………

Potvrdzujem, že súhlasím so začatím plnenia zmluvy, a teda poskytovania služby ihneď po uzatvorení zmluvy,
teda pred uplynutím 14 dňovej lehoty odo dňa uzatvorenia zmluvy.
□ súhlasím
□ nesúhlasím
V ……………………………………….., dňa ……………………………………….., Podpis ………………………………………………

Doplňujúce informácie

1. Účel vypracovania znaleckého posudku
□ kúpa majetku
□ predaj majetku
□ prefinancovanie úveru
□ rekonštrukcia
□ súdny spor
□ iné: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Kúpnopredajná cena majetku: ………………………………………..€
3. Výška čerpaného úveru: ………………………………………..€
4. Inštitúcia (banka, súdy, …) pre ktorú je posudok určený: …………………………………………………………………………….
5. Meno hypotekárneho špecialistu/ poradcu v banke: …………………………………………………………………………………..
6. Názov Partnerskej inštitúcia pri vybavovaní financovania
(napr. OVB, PB, Fincentrum, názov realitnej kancelárie, žiadna -riešené priamo s bankou)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Meno finančného/ realitného makléra: ……………………………………………………………………………………………………..

Postupnosť krokov pri realizácii

  1. Úvodné kontaktovanie
  2. Zákazník zašle objednávku služieb s presnou špecifikáciou
  3. Potvrdenie prijatia objednávky
  4. Dohodnutie termínu obhliadky (nutné zohľadniť čas potrebný na kompletizáciu potrebných dokumentov)
  5. Zákazník doručí všetky dokumenty potrebné k vypracovaniu znaleckého posudku
  6. Obhliadka nehnuteľnosti so znalcom
  7. Vypracovanie znaleckého posudku
  8. Úhrada služieb + zaslanie potvrdenia o úhrade na email
  9. Odovzdanie znaleckého posudku zákazníkovi

Návrh termínov obhliadok

□ Po …….. od ….. do …..
□ Ut …….. od ….. do …..
□ St …….. od ….. do …..
□ Št …….. od ….. do …..
□ Pi …….. od ….. do …..
□ So…….. od ….. do …..
□ Ne…….. od ….. do …..

ZEFIN, s.r.o., Tomášikova 16550/3, Bratislava – Ružinov 821 01, Slovenská republika; IČO: 51 116 791; DIČ: 2120 6328 88 ; IBAN: SK04 0900 0000 0051 3851 4015; SWIFT:GIBASKBX; Slovenská sporiteľňa ,a.s. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro vložka č.: 124114/B

Comments are closed