Znalec na oceňovanie a ohodnocovanie podnikov

Význam ohodnocovania podnikov v dnešnom ekonomickom prostredí  V súčasnom dynamickom svete podnikania je schopnosť presne ohodnotiť a oceňovať podniky kľúčová pre úspech. Znalec na oceňovanie a ohodnocovanie podnikov sa stáva neodmysliteľným partnerom pre firmy v ich strategických rozhodnutiach.  Precízna metóda hodnotenia  Oceňovanie podnikov je komplexný proces, ktorý vyžaduje nielen široké Read more…

ZNALECKÁ ČINNOSŤ, ZNALECKÉ POSUDKY A ZOZNAM ZNALCOV

ZNALECKÁ ČINNOSŤ, ZNALECKÉ POSUDKY A ZOZNAM ZNALCOV Znaleckou činnosťou označujeme špecializovanú odbornú činnosť, ktorú vykonávajú znalci pre zadávateľa podľa príslušného zákona. Zadávateľom môže byť súd, iný orgán verejnej moci, fyzická alebo právnická osoba. Znalcovi za znaleckú činnosť prináleží znalečné, t.j. odmena od zadávateľa, prípadne od zadávateľov, ak ich je viac, Read more…

Znalci a znalecké posudky nehnuteľností

S pojmami znalecký posudok, znalec či zoznam znalcov sa stretla pravdepodobne väčšina z nás. Obzvlášť v prípade, ak sme kupovali nehnuteľnosť a potrebovali financovanie prostredníctvom niektorej z komerčných bánk. Vieme ale naozaj, čo je znalecký posudok nehnuteľnosti, na čo všetko môže slúžiť, kto má oprávnenie ho vypracovať a kedy je Read more…