Znalec na oceňovanie a ohodnocovanie podnikov

Znalecký posudok na podnik, ohodnocovanie majetku podniku, výpočet hodnoty obchodného podielu Ohodnocovanie podniku znalcami je jednou z najrozšírenejších znaleckých činností. Pre overenie si znalca slúži zoznam znalcov, kde sú všetci znalci – fyzické osoby, aj znalecké organizácie – právnické osoby s oprávnením vykonávať znaleckú činnosť zapísaní. Zoznam znalcov dá odpoveď Read more…

ZNALECKÁ ČINNOSŤ, ZNALECKÉ POSUDKY A ZOZNAM ZNALCOV

ZNALECKÁ ČINNOSŤ, ZNALECKÉ POSUDKY A ZOZNAM ZNALCOV Znaleckou činnosťou označujeme špecializovanú odbornú činnosť, ktorú vykonávajú znalci pre zadávateľa podľa príslušného zákona. Zadávateľom môže byť súd, iný orgán verejnej moci, fyzická alebo právnická osoba. Znalcovi za znaleckú činnosť prináleží znalečné, t.j. odmena od zadávateľa, prípadne od zadávateľov, ak ich je viac, Read more…

Znalci a znalecké posudky nehnuteľností

S pojmami znalecký posudok, znalec či zoznam znalcov sa stretla pravdepodobne väčšina z nás. Obzvlášť v prípade, ak sme kupovali nehnuteľnosť a potrebovali financovanie prostredníctvom niektorej z komerčných bánk. Vieme ale naozaj, čo je znalecký posudok nehnuteľnosti, na čo všetko môže slúžiť, kto má oprávnenie ho vypracovať a kedy je Read more…