Potrebujete rýchlo cenovú ponuku?

Stačí odoslať dopytový formulár a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Alebo nám zavolajte 0948 958 068 a my zodpovieme všetky Vaše otázky.

* pole je povinné

S pojmami znalecký posudok, znalec či zoznam znalcov sa stretla pravdepodobne väčšina z nás. Obzvlášť v prípade, ak sme kupovali nehnuteľnosť a potrebovali financovanie prostredníctvom niektorej z komerčných bánk.

Vieme ale naozaj, čo je znalecký posudok nehnuteľnosti, na čo všetko môže slúžiť, kto má oprávnenie ho vypracovať a kedy je potrebný?

Znalecký posudok neurčuje cenu nehnuteľnosti.

Všeobecne možno povedať, že znalecké posudky sú najkvalitnejšou formou stanovenia hodnoty nehnuteľnosti. Okrem stanovenia všeobecnej hodnoty slúžia tiež na zdokumentovanie aktuálneho technického stavu predmetnej nehnuteľnosti. Znalecký posudok neurčuje cenu predávanej nehnuteľnosti. Tá je stanovená dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim, avšak znalcom stanovená hodnota nehnuteľnosti v správne vypracovanom znaleckom posudku by sa trhovej cene nehnuteľnosti mala podobať.

Zoznam znalcov podľa odborov a odvetví

Zoznam znalcov je verejná listina, ktorú vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Sú v ňom zapísaní všetci znalci s oprávnením vykonávať znaleckú činnosť. Zároveň obsahuje aj informácie o jednotlivých znalcoch, vrátane prípadných, im udelených, sankcií, pozastavenia činnosti znalcovi či jeho vyškrtnutia zo zoznamu. Znalci sú v zozname znalcov zapísaní podľa odborov a odvetví. Medzi odvetvia sa radia napríklad: odhad hodnoty nehnuteľností; oceňovanie a hodnotenie podnikov; odhad hodnoty cestných vozidiel; odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy. Odbormi sú okrem iných: stavebníctvo; ekonomika a riadenie podnikov; poľnohospodárstvo; doprava cestná; strojárstvo. Znalecké posudky na dom, byt, pozemok, rozostavanú stavbu a podobne patria do odboru stavebníctvo a odvetvia odhad hodnoty nehnuteľnosti. U fyzických osôb sú najžiadanejšími práve znalecké posudky v spomínanom odbore a odvetví.

Znalecký posudok do troch dní? Aj to je možné.

Na internete je možné nájsť viacero spoločností, ktoré ponúkajú expresné vypracovanie znaleckého posudku. Vybrali sme tri znalecké portály s ponukami online znaleckých posudkov. Na stránkach www.expresnyposudok.sk sme sa dočítali, že znalecký posudok vypracujú už do 24 h od obhliadky nehnuteľnosti. Takmer celá komunikácia prebieha elektronicky alebo telefonicky, znalcov majú na celom území SR vo všetkých odvetviach a odboroch. Je to pravdepodobne najväčšia spoločnosť zaoberajúca sa znaleckou činnosťou na Slovensku.

Tím profesionálnych znalcov združuje tiež www.zoznam-znalcov.sk. Sľubuje vypracovanie znaleckého posudku do 72 hodín, taktiež na celom území SR. Disponujú znalcami s oprávnením na znaleckú činnosť pre všetky odbory a odvetvia. V prípade, že sa rozhodnete využiť služby tejto spoločnosti, máte možnosť získať výhody na základe vernostného programu.

Vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť na celom území SR do 4 dní od obhliadky nehnuteľnosti sľubujú na www.dobryznalec.sk. Trhovú cenu nehnuteľnosti vedia určiť formou zredukovaných, ale zaručených odborných posudkov. Špecializujú sa na znaleckú činnosť v odbore stavebníctvo a v odvetví odhad hodnoty nehnuteľností.

Categories: Nezařazené