Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy
5 (100%) 1 vote
Tlačiť

Odstúpenie od zmluvy

 

 

FORMULÁR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 

 

Copytrend, s.r.o.

Tomášikova 16550/3

821 01 Bratislava

V ……………….., dňa ………..

 

VEC: Odstúpenie od zmluvy

 

Medzi Vašou spoločnosťou a mnou, bola dňa …………….. uzatvorená zmluva, predmetom ktorej bolo zabezpečenie vypracovania …………………………………………………………………………………, týkajúceho sa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Ja dole podpísaný,

 

Meno a priezvisko:                                        ………………………………………..

Bydlisko:                                                           ………………………………………..

Dátum narodenia:                                        ………………………………………..

 

Vám týmto oznamujem, že odstupujem, v súlade s článkom 5 VOP Vašej spoločnosti, od vyššie uzatvorenej zmluvy.

 

 

 

 

 

………………………………………….

    podpis

Comments are closed